o nás

  • Zaoberáme sa kompletnou inštaláciou a rekonštrukciou elektrických inštalácií a ich revíziou,  odstraňovaním porúch na elektrických inštaláciách a zariadeniach.
  • Zakladáme si na komunikácii so zákazníkom, na preskúmaní ním dodanej dokumentácie, na vysokej kvalite vykonanej práce a odovzdaní zákazky v dohodnutom termíne. Snažíme sa byť flexibilní, vieme upraviť dokumentáciu dodanú zákazníkom podľa jeho špecifických požiadaviek a zároveň vykonať tieto úpravy v súlade s platnými normami.
  • Trváme na vysokej kvalite vykonaných prác a zároveň na dodaní kvalitných materiálov potrebných pre vykonanie týchto prác. Zabezpečujeme nákup elektroinštalačného materiálu a dodanie priamo zákazníkovi.
  • Za kvalitu vykonanej práce je priamo zodovedný konateľ spoločnosti Vladimír Synovec. Pri spolupráci so subdodávateľmi preberáme zodpovednosť za kvalitu ich vykonanej práce.  Samozrejme poskytujeme záruku na vykonané práce. Pri nahlásení nezhody zo strany zákazníka sa snažíme tento stav v čo najkratšom čase odstrániť.
  • Revízie vykonávame kalibrovaným meracím prístrojom Sonel MPI-530-IT. Vedieme si záznam o kalibráciách meracieho prístroja, ktoré sa vykonávajú raz za štyri roky. Zákazníkovi odovzdávame kompletnú dokumentáciu s protokolmi, testami a certifikátmi k namontovaným
    elektrickým zariadeniam. Všetky revízne správy si zálohujeme v knihe, kde zakladáme aj testovacie protokoly z vykonaných revízií.  
  • Našim hlavným cieľom je spokojnosť zákazníkov a šírenie dobrého mena našej firmy.